Ηλίας Παντελίδης - eye MD
emailinfo@i-pantelidis.com | phone210 6622555


Εξατομικευμένες Θεραπείες Laser σε Ιδιαίτερα Περιστατικά

Οι εξατομικευμένες επεμβάσεις με τη χρήση χάρτη μετώπου κύματος έχουν εφαρμογή στη διόρθωση συμβατικών αλλά και σύνθετων διαθλαστικών σφαλμάτων, σε μάτια τα οποία δεν έχουν υποστεί στο παρελθόν διαθλαστική επέμβαση, αλλά επίσης και σε μάτια τα οποία επιθυμούμε να βελτιστοποιήσουμε την ποιότητα της όρασης και την οπτική οξύτητα. Ιδιαίτερα όμως έχει εφαρμογή σε περιπτώσεις, όπου η επαναληπτική διόρθωση διαθλαστικών σφαλμάτων είναι απαραίτητη.
Ο συνδυασμός χρήσης του excimer laser 6ης γενιάς ESIRIS, με τον διαγνωστικό εξοπλισμό καταγραφής και επεξεργασίας κερατοειδικών εκτροπών (Corneal Wavefront) δίνει νέες προοπτικές στη μετάφραση και διαμόρφωση των ιδιοτήτων του κερατοειδή. Μ’ αυτήν την εξατομικευμένη καταγραφή των διαθλαστικών σφαλμάτων, που σε ποσοστό 80% οφείλεται στον κερατοειδή, επεκτείνουμε σημαντικά τις δυνατότητες διόρθωσης αυτών με την πλατφόρμα ESIRΙS.
Η αξιόπιστη καταγραφή των εκτροπών του πλήρους οπτικού συστήματος είναι απαραίτητη προκειμένου να εκτελεστεί μια εξατομικευμένη επέμβαση. Η επεξεργασία των ολικών διαθλαστικών σφαλμάτων λειτουργεί προσθετικά, στην επεξεργασία αυτών που οφείλονται μόνο στον κερατοειδή και έχουν ως στόχο τον ακριβέστερο προσδιορισμό της ποιότητας της όρασης και της οπτικής οξύτητας του ασθενή.

Με τη χρήση του λογισμικού ORK CAM υπάρχει επίσης η δυνατότητα εκτέλεσης εξατομικευμένων επεμβάσεων, που στηρίζονται στις πληροφορίες και στους χάρτες μετώπου κύματος των συνολικών διαθλαστικών εκτροπών (Ocular Wavefront). Η δυνατότητα αυτή συμπληρώνει το Corneal Wavefront και αναδεικνύει την πλατφόρμα ESIRΙS ORC-CAM ως το πληρέστερο σύστημα εφαρμογής εξατομικευμένων επεμβάσεων που προσφέρεται σήμερα.