Ηλίας Παντελίδης - eye MD
emailinfo@i-pantelidis.com | phone210 6622555

ΠτερύγιοΤο πτερύγιο είναι μία ινοαγγειακή εκφυλιστική αλλοίωση, του οφθαλμού (Εικ. 5). Σπάνια, παρεμβάλλεται στον οπτικό άξονα ή προκαλεί αστιγματισμό. Συχνά αποτελεί αισθητικό πρόβλημα ή προκαλεί ένα επίμονο αίσθημα ξένου σώματος. Η χειρουργική αφαίρεση και αποκατάσταση του προκληθέντος ελλείμματος έχει υψηλά ποσοστά επιτυχίας.